บริการงานซ่อมบำรุง

ทุกวันนี้ ผู้จัดการฝ่ายการบำรุงรักษาเผชิญกับงานที่ยากลำบาก: แม้ว่าพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอาจมีทักษะที่ดีมาก แต่พวกเขาต้องซ่อมบำรุงเครื่องจักรจำนวนมาก จนอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ การบำรุงรักษาเครื่องจักรยังมีความซับซ้อนมากขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง และกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ย่อมเพิ่มความต้องการในงานซ่อมบำรุงมากยิ่งขึ้นกว่าก่อน

SKF ตระหนักถึงความจำเป็นในความต้องการใช้บริการด้านซ่อมบำรุง จึงได้จัดสรรการบริการในงานบำรุงรักษาเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ บรรลุเป้าหมายการบำรุงรักษาของตน
SKF logo