เครือข่ายผู้แทนจำหน่ายของ SKF

เครือข่ายผู้แทนจำหน่ายของ SKF
SKF ให้บริการลูกค้าผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ ทั้งโดยตรงและผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วโลก

ผู้แทนจำหน่ายของ SKF มอบคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า การใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย การมีระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิืธิภาพ และการสนับสนุนจากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน

การรักษาระดับของการบริการไว้ให้สูงที่สุดผ่านช่องทางเหล่านี้ SKF จึงได้ร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายด้วยกันสองประเภทได้แก่

  1. ผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งของ SKF ให้บริการลูกค้าผู้ใช้สินค้าอุตสาหกรรม
  2. ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ของ SKF ให้บริการอะไหล่สำหรับยานยนต์
SKF logo