Rulmanlar aşınırsa

 • Hikaye

  2016 Ağustos 24, 10:00 CEST

  En iyi şekilde tasarlanmış olanlar da dahil tüm rulmanların eninde sonunda aşınacağı ve onarım ya da değişim gerektireceği bir gerçektir. Bu makale kağıt ve balya endüstrisinde çalışan mühendisler için olanaklar keşfetmeye yöneliktir.

  Rulmanlar, hem kağıt hem de balya üretim makinelerinde ağır olarak kullanılan kritik bileşenlerdir. Her makinenin merkezine gömülü bu bileşenler döner parçaların pürüzsüz, verimli şekilde ve minimum sürtünmeyle hareket etmesini sağlar.

  Birçok örnekte olduğu gibi rulman tasarımları, sürekli olarak neme maruz kalınan emici valsler veya yüksek nem ve ısı düzeyleri olan kurutucu bölümleri gibi zorlu koşulların bulunduğu ortamlarda bu koşulları karşılamak adına yüksek ölçüde özelleştirilmiş tasarımlar olarak sunulurlar. Doğru şekilde kurulan ve bakımı yapılan ve uygun yağlama sistemleriyle korunan rulmanlar uzun ve sorunsuz bir kullanım ömrü sunarlar.

  Ne yazık ki rulmanların uygun koşullar altında çalışmayı sürdürmesi her zaman mümkün değildir. Rulman uzmanı ve SKF İş Ünitesi Yöneticisi olan Rudolf Groissmayr bunu şöyle açıklıyor: “Rulmanlar, farklı nedenlerle erkenden aşınabilir ve beklenmedik arızalar gösterebilir. En yaygın nedenler arasında yetersiz ve yanlış yağlama, arızalı keçeler, şaftların yanlış hizalanması ve makine çalışma koşullarının değişmesi vardır. Bunlar genelde verimi arttırmak üzere hat hızlarında veya kurutucuların buhar sıcaklıklarında bir artış göstermeye yönelik girişimler yapıldığında ortaya çıkan nedenlerdir ve bu da rulman performansının orijinal özelliklerinin dışında hareket etmesine neden olabilir.

  Bir rulmanın beklenmedik şekilde arızalanması alışılmış bir şey olmamasına rağmen yeni durum izleme ve yağ analizi sistemlerinin böyle bir sorunun oluşmasına yönelik yeterli bir ön alarm sağlaması gerekir. Zamanla rulmanların performansını ve verimliliğini etkileyen ve dolayısıyla desteklenen silindirlerin şaftlarını da etkileyen yuvarlanma yüzeylerinde ve yuvarlanma yollarında girintilerden ve mikro çatlaklardan muzdarip rulmanlara yaygın şekilde rastlanılabilir.

  Ne kadar özenle tasarlandıklarına, kurulduklarına ve bakımlarının yapıldığına bakılmaksızın sürekli şekilde kullanılan rulmanlar eninde sonunda onarım ve değişim gerektirecekleri bir noktaya ulaşacaklardır. Fabrikaların küresel rekabete uyum gösterdiği ve girdi fiyatlarının yükseldiği mevcut ekonomik koşullarda her yaklaşıma özgü bir argüman bulunmasına rağmen rulmanları değiştirmekten ziyade onarmanın daha mümkün olduğu alanlara doğru güçlü bir ivme vardır.

  Rudolf Groissmayr, kağıt ve balya sektörüne yönelik rulmanların yeniden üretimi konusunda uzman SKF Endüstriyel Servis Merkezlerinden birini yönetir. Rudolf Groissmayr şuna dikkat çekiyor: "Üretim ve bakım mühendisleri için en büyük zorluklardan biri makine arıza süresini en aza indirmektir. Rulman değişimiyle ilgili sorun, bir rulmanın hattın durduğu dönemde demonte edilene ve makineden çıkarılana kadar nasıl hasar gördüğünü belirlemenin genelde imkansız olmasıdır. Bunun gibi belli bir amaca uygun üretilen veya pahalı parçaları stoklarında bulunduran bazı tedarikçilerin haftalar alabilecek hatta bazı durumlarda aylar alabilecek şekilde sadece özel bir fabrika siparişi üzerine çalışması nedeniyle yeni bir rulmanın gerektiği durumlar masraflı olabilir. Rulmanın yeniden üretilmesi ise buna bir alternatiftir."

  "Yeniden üretim, uygulamaların yüzde ellisinden fazlasında mümkündür ve birkaç gün içinde ve yeni bir ürün satın almaya nazaran oldukça düşük bir maliyetle normal bir şekilde yürütülebilir. Ayrıca, özellikle eski rulmanlar olmak üzere rulmanlar da orijinal parçadan daha yüksek kalite ve performans standardı sağlayacak şekilde yeniden üretilebilir."

  Rudolf Groissmayr, rulmanların yeniden üretiminde üretkenliğin getirdiği kazançların yanı sıra bazı ciddi çevresel faydalara da dikkat çekiyor. "Fabrika operatörleri için sadece ciddi ticari ve teknik faydalar değil aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğin yönelik güçlü bir pozitif argüman da sağlar. Bunun nedeni ise yeniden üretimin yeni bir parça üretmek için gerekenden yüzde 90'a kadar daha az enerji kullanmasıdır."

  Ancak, yeniden üretimin amacı genel anlamda bir rulmanı orijinalinden daha iyi bir şekilde üretmek değil, hizmet ömrünü arttırmaktır.

  Yeniden üretim, ürün tekrar kullanıma girdiğinde rulman özelliklerini korumak ve güvenilirliğin sürekliliğini garanti altına almak için özel deneyim ve ekipman gerektiren oldukça zorlu bir süreçtir. Rudolf Groissmayr bu konuda şöyle söylüyor: "Özel bir tedarikçi ile çalışmak olmazsa olmazdır." "İşi en yüksek standartlarda hızlı bir şekilde yapabilmelerinin yanı sıra bir müşteriye rulmanın ilk aşamada neden hasar gördüğünü anlaması konusunda yardımcı olacak ve oluşabilecek arıza risklerini en aza indirmek için yapılacak makine optimizasyonuyla destek olacaktır."

  Tüm rulmanlar yeniden üretim için uygun değildir. Ağır hasarlı veya çatlaklı rulmanlar genelde sadece geri dönüşüm için kullanır. Bu nedenle, yeniden üretim süreci hem yeniden üretime uygunluğu hem de gereken çalışma türünü tespit etmek için rulmanın durumu konusunda uzman bir destekle başlar. Genelde gözden kaçırılan önemli bir nokta ise rulman durumunun rulman yükünü, yağlama koşullarını ve çalışma süresini hesaba katarak kullanıldığı uygulaması bağlamında değerlendirilmesidir. Bunun yapılması hasara neden olan sorunun doğasının tamamen anlaşılmasını sağlayacaktır.

  Yer altında başlayan ve yüzeyde başlayan yorgunluklara ilişkin sorunlar arasında net bir ayrım yapılmalıdır. Yer altında başlayan yorgunluk, halkaların ve yuvarlama elemanlarının yük taşıma yüzeyinin hemen altında periyodik olarak görülen kesme gerilimlerini belirtir. Bu gerilimler, yuvarlama elemanları bu çatlakların üzerinden geçtiği için yüzeyde yavaş yavaş genişleyen mikroskobik çatlaklara, yüzey maddesi parçalarının parçalanmalarına veya kırılmalarına neden olur. Yüzeyde başlatılan yorgunluk nedeniyle oluşan hasarlar genellikle honlama ve taşlama ile iyileştirilirken yer altında başlayan yorgunluk nedeniyle oluşan hasarlı rulman kanalları genelde yeniden üretime uygun değildir.

  Bir rulman SKF yeniden üretim merkezine geldiğinde görsel olarak denetlenir ve artık mıknatıs kuvveti ve boşluk gibi parametrelerin kontrolü sağlanır. Daha sonra rulman demonte edilir ve rulman, bileşen parçaları dikkatle denetlenmeden ve boyutları ölçülmeden önce temizlenir. Bu ölçüme, yer altındaki mikro çatlakları tespit etmeye yönelik ultrasonik test imkanıyla standart gövde duvarı kalınlığının ve ovalliğinin ölçümü de dahildir. Bunun yanı sıra rulmanın durumuna ve uygulamanın kritikliğine bağlı olarak sertliğin ölçümü, makara çapının ayar değişkeni ve dış boyutlar da buna eklenebilir

  Bu ilk değerlendirme aşamasının ardından bir müşteri görüşü alınır ve sonraki eylemlere yönelik bir öneri yapılır. Daha sonraki yeniden üretim sürecinde ise çalışmanın gelişmiş otomasyon ve kontrol sistemlerinin, deneyimli teknisyenlerin mühendislik deneyimiyle kaynaştırılmasıyla yürütüldüğü özel bir üretim tesisinde gerçekleştirilir.

  Yeniden üretim süreci etkin bir şekilde dört kategoriye ayrılmaktadır: hizmet düzeyi 1 (SL1) arızaların denetimini ve analizlerini kapsar; hizmet düzeyi 2 (SL2) kullanılmayan ancak uzun süre ve yanlış saklama nedeniyle değeri düşmüş olabilen rulmanların iyileştirilme sürecini kapsar; hizmet düzeyi 3 (SL3) mevcut parçaların yeniden kullanımıyla ilk olarak cilalama işlemlerinin yapıldığı rulmanların yeniden üretimini kapsar; hizmet düzeyi 4 (SL4) ise parçaların değişimini ve yuvarlanma kanallarının taşlanmasını gerektiren rulmanların kapsamlı şekilde yeniden üretimine yöneliktir. Her bir durumda yeniden üretilen rulmanlar ambalajlanmadan ve müşteriye geri gönderilmeden tekrar monte edilir, kalitesi denetlenir ve izlenebilirliği onaylanır.

  Rudolf Groissmayr yeniden rulman üretiminin önemli avantajları olduğuna inanıyor. "Deneyimimiz, yeniden üretimin kağıt fabrikalarının yıllık rulman değişim maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu maliyet azaltımı iş modeline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ancak genellikle yüzde on ve on iki arasındadır. Özenli bir planlamayla ortaya çıkan nispeten kısa teslimat süreleri, rulmanların normal hat kapatması sırasında yeniden üretilebileceğini ve dolayısıyla üretkenlik kaybının en aza indirileceğini göstermesi önemlidir. Sonuç olarak potansiyel enerji tasarrufları çevresel bir perspektiften bakılınca yeniden üretimi etkili bir seçenek de yapıyor."

  Aktiebolaget SKF
  (yayın)

  Daha fazla bilgi için lütfen şu irtibat bilgilerini kullanın:
  Basınla İlişkiler: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF, rulman, keçe, mekatronik, yağlama sistemleri, teknik destek, bakım ve güvenilirlik hizmetleri, mühendislik danışmanlığı ve eğitiminin dahil olduğu hizmetler konusunda lider bir global tedarikçidir. SKF, 130'dan fazla ülkede temsil edilir ve dünya çapında 17.000 distribütörü bulunur. 2015 yılındaki yıllık satış oranı 75 997 milyon SEK, çalışan sayısı ise 46 635 olmuştur. www.skf.com

  ® SKF, SKF Group'un tescilli ticari markasıdır.

 • Görüntü

Basın dosyası indir

Basın dosyası (19.5 MB)

SKF logo