Політика Групи SKF - Довкілля, Здоров'я та Безпека

Група SKF є глобальним постачальником продукції, рішень та послуг, а саме підшипників, ущільнень, мехатроніки та систем змащування. Сталий розвиток є стратегічним стимулом Групи, визначається як Турбота SKF, та включає Турботу про бізнес, навколишнє середовище, робочу силу та спільноту. 

Група SKF постійно вдосконалює політику Довкілля, Здоров'я та Безпека (ДЗБ) через запобігання несчасних випадків на робочому місці та забруднення середовища, заохочення до здорового способу життя та зменшення впливу на навколишнє середовище, в т.ч. при споживанні електроенергії.

З метою виконання цих зобов'язань, всі підрозділи SKF зобов'язуються:

1. надавати пріоритет здоров'ю та безпеці працівників;

2. дотримуватись законів, правил та інших зобов'язань, до яких SKF має відношення;

3. проактивно оцінювати ризики для здоров'я та життя, вплив на наколишнє середовище та енергоеффективність, та систематично розробляти, документувати та реалізовувати плани покращення роботи;

4. забезпечувати якісні та привабливі робочі місця;

5. застовувати найкращі технології та управлінські практики ДЗБ з метою удосконалення діяльності, за допомогою придбання та розробки ефективного обладнання та сервісу та застосування вдосконалених організаційних підходів;

6. розробляти та пропонувати продукцію та сервіс, що надає клієнту цінність при вдосконаленому дотриманні політики ДЗБ напротязі всього життєвого циклу;

7. вимагати від постачальників та суб-постачальників дотримання аналогічних принципів політики ДЗБ;

8. визначити мету та цілі та забезбечити ресурсами, інформацією, навчанням та контролем для відповідності данній політиці;

9. контролювати, документувати дотримання політики та чітко і зрозуміло транслювати виконання працівникам, керівникам та іншим акціонерам

10. включати питання ДЗБ при всіх бізнесових рішеннях

Ця Політика Групи є джерелом значної та довгострокової переваги Группи SKF. Всі працівники SKF зобов'язуються діяти відповідно до цієї Політики Групи.SKF logo