Моніторинг стану

Моніторинг стану — це процес визначення стану обладнання у процесі роботи. Успішна програма моніторингу стану включає такі ключові фактори:
 • розуміння того, на що слід звертати увагу;
 • вміння аналізувати отримані дані;
 • вміння застосувати отримані знання.
Успішнаробота з цієюпрограмоюдозволяє заздалегідьпрогнозувати,які компонентиможутьвийтиз ладунайближчим часом.Моніторингстанудопомагає нетільки запобігтираптовомувиходу з ладукомпонентівобладнання,алеі заздалегідьвизначитиреальний термінїх служби,щосприяєрозробцідоцільногопланузупинокобладнання та проведенняремонтнихробіт.

Система управління виробничими активами SKF @ptitude

Компоненти програмного забезпечення та обладнання системи управління виробничими активами SKF @ptitude було сконструйовано таким чином, щоб забезпечити їх безперебійну спільну роботу, як одне з одним, так і з комп’ютеризованою системою управління ремонтними роботами та технічним обслуговуванням, яка вже застосовується на вашому заводі, в рамках однієї інтегрованої платформи. Системазабезпечуєвиконання таких функцій:
 • Інтеграція усіх даних про стан обладнання в одну загальну програму;
 • Безперешкоднаінтеграціяєдиноїбазиданихі їївикористанняза всімафункціональними напрямками;
 • Відсутністьнеобхідностітривалого навчанняіпроблем,пов'язаних зсумісністюпрограмнихплатформ;
 • Можливістьповтореннядосягнутихпозитивнихрезультатівнаінших виробничих об’єктах;
Обладнання
ЗприладамиSKFдлядіагностикивібраціївсі перевагиобслуговування за станомстаютьдоступними якдляекспертів,такідляпочатківців.SKFпропонуєширокийвибір обладнаннядлямоніторингустануіповнийасортиментпродукціїдляонлайнсистем,наприклад:
 • Портативніприладидлязбору,зберігання та аналізуданихпро станустаткування і технологічніпроцеси;
 • Системиконтролю тауправління данимидляточної іпостійної реєстрації,визначення тенденцій,зберігання,зв'язкута вжиття заходівпо технологічнихіперевірочнимданими;
 • Онлайнсистемидлябезперервногомоніторингу тазахисту обладнання;
 • датчики вібрації та системи вихрових датчиків для моніторингу обладнання у критичному стані.
 • Діагностика електродвигунів

З цимиінструментамиВиможетепочатинову програмумоніторингустануабодоповнитивженаявнудіагностикоюпідшипниківелектродвигунів, зі зниженням витратнаенергоресурсиі зменшеннямвикидівCO2і все цез низькимивитратамиімінімальноюнеобхідністювнавчанні.
Програмне забезпечення
Пакет для моніторингу стану SKF @ptitude Monitoring Suite складається із трьох модулів — Analyst, Inspector та Observer і становить основу для повністю інтегрованого підходу до моніторингу стану, дозволяючи швидке, надійне та ефективне зберігання великих масивів комплексної інформації про обладнання та завод, її обробку та видобування. Це потужне програмне забезпечення отримує дані від усіх пристроїв збору даних SKF та співпрацює із програмним модулем SKF @ptitude Decision Support з метою забезпечення безперервного та надійного прийняття рішень.
Рішення для управління енергозбереженням і стійким розвитком
РішенняSKFдляуправлінняенергозбереженнямістійкимрозвиткомдопомагаютьрозроблятиспособи контролюенергоспоживанняівизначатиможливості енергозбереженнявмасштабахпідприємства.Цірішення включаютьрядпродуктів іпослуг, багатоз яких застосовуютьсянанашихвиробничихпідприємствахповсьому світу.
Підтримка та послуги для моніторингу стану
Длямаксимальноефективного використанняпродукції татехнологіймоніторингустану обладнанняSKFпропонуєширокийвибірпослугпідтримки,включаючи:
 • технічну підтриму;
 • програми технічної підтримки;
 • навчання.
Електронні брошури про товари та послуги з моніторингу стану
SKF пропонує широкий асортимент товарів і послуг з моніторингу стану, які допоможуть клієнтам оптимізувати технічне обслуговування та підвищити надійність обладнання. Перелічені нижче електронні брошури містять огляд деяких із цих товарів і послуг.

 • Електронна брошура «Технічне обслуговування, надійність і оптимізація виробничих активів»: огляд технологій і послуг від SKF
 • Електронна брошура «Серія SKF Microlog»: огляд найкращої у галузі серії портативних пристроїв для збору та аналізу даних
 • Електронна брошура «Інтегровані системи моніторингу стану SKF»: огляд найкращих у галузі засобів і технологій для оптимізації технічного обслуговування та підвищення надійності обладнання.

Інформація про товар

Зверніть увагу, що нижче наведені посилання на інформацію лише англійською мовою.
SKF logo