Hỗ trợ truy cập

Cổng thông tin skf.com hỗ trợ các trình duyệt sau đây:
  • Internet Explorer: 6.0 và cao hơn
  • Firefox 2.0 và cao hơn
Cổng thông tin cũng “thân thiện” với Opera, Safari và Chrome. Điều này có nghĩa là mặc dù phần lớn trang web sẽ hiển thị đúng trong những trình duyệt này, đôi khi quý vị có thể gặp phải một số vấn đề. Cần cân nhắc các phiên bản sau đây:
  • Safari: 3 (thiết kế 525.xxx) và cao hơn
  • Opera: 9.5 và cao hơn
  • Chrome: 1.0 và cao hơn
Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc về trang skf.com, vui lòng liên hệ skfweb@skf.com.

Nếu quý vị muốn nâng cấp trình duyệt của mình, quý vị có thể sử dụng một trong các đường liên kết dưới đây:
Internet Explorer
Firefox
SKF logo