Chính Sách Bảo mật

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng trang web này.

SKF rất tôn trọng bí mật của người sử dụng trang web và bảo mật các thông tin cá nhân của quý vị. Mục đích của SKF là, khi thông tin cá nhân của quý vị được xử lý bởi SKF, quý vị sẽ luôn an tâm rằng yêu cầu bảo mật được tuân thủ và thông tin cá nhân của quý vị được giữ gìn cẩn thận.

Tuyên bố này nhằm mục đích trình bày rõ những nguyên tắc quản lý việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý vị mà SKF có được. Khi truy cập trang web quý vị đồng ý với các qui định sau đây. Nếu không đồng ý, quý vị có thể không sử dụng trang web.

SKF sẽ tuân thủ các luật bảo vệ thông tin quốc gia quản lý việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, chẳng hạn như Luật Bảo Vệ Dữ Liệu của Thụy Điển (Sw. Personuppgiftslagen 1998:204), và sẽ áp dụng đối với những hoạt động của SKF. Theo Luật Bảo Vệ Thông tin Cá Nhân của Thụy Điển, quý vị có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình. Những quyền này được SKF tôn trọng tối đa để hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của mình.

SKF thu thập thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ email, nơi ở và những thông tin khác mà người dùng trang web tự nguyện cung cấp. Thông tin cá nhân do quý vị cung cấp sẽ được xử lý để cung cấp thông tin và các dịch vụ mà quý vị yêu cầu cũng như các mục đích tiếp thị, kinh doanh và phát triển sản phẩm. SKF có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba, ở trong cũng như ngoài Liên Minh Châu Âu, chẳng hạn như một đại lý phân phối sản phẩm của chúng tôi, để giải quyết đơn hàng và đáp ứng yêu cầu của quý vị.

SKF không chịu trách nhiệm về việc bảo mật hoặc nội dung của những trang web bên ngoài mà trang web này có đường liên kết.

SKF được quyền hiệu đính bất kỳ lúc nào các điều khoản của Chính Sách Bảo mật này.

Nếu quý vị có bất kỳ cầu hỏi nào về việc SKF xử lý thông tin cá nhân của quý vị, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trụ Sở chính của Tập Đoàn SKF
SE-415 15 Göteborg
Thụy Điển
Điện thoại: +46 31 337 10 00
Fax: +46 31 337 17 22

Email: skfweb@skf.com
SKF logo