Máy Công cụ

Yêu cầu cao đối với hiệu suất cao

Hiệu suất máy công cụ đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Khách hàng máy công cụ ngày nay đang tìm kiếm những nhà sản xuất có thể đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất cao của họ. Để giữ được tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, việc cung cấp máy kết hợp cả tốc độ và độ chính xác cao là điều cần thiết.

Yêu cầu thường cao ngang nhau đối với máy và các linh kiện mà có độ tin cậy cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Người vận hành muốn sản phẩm ít phải bảo trì với ít tác động môi trường – và thậm chí là chi phí hoạt động thấp hơn. Khả năng sinh lời phụ thuộc vào điều này.
SKF có thể giúp

Chúng tôi đã là đối tác của nhau và là nhà cung cấp cho ngành công nghiệp máy công cụ trong nhiều thập kỷ. Và chúng tôi vận hành hàng trăm máy công cụ trong các nhà máy sản xuất của chính mình trên toàn thế giới. Vậy nên chúng tôi hiểu những thách thức kỹ thuật và kinh doanh của quý vị, và chúng tôi thấy được những cơ hội của quý vị. Các sản phẩm và giải pháp tối ưu hóa của chúng tôi có thể giúp quý vị thấy rõ những thách thức và cơ hội đó. 


Am hiểu bởi kiến thức sâu rộng về vòng bi và cụm vòng bi, hệ thống bôi trơn, phớt chặn dầu, cơ điện tử và dịch vụ, SKF có thể giúp các nhà sản xuất máy công cụ phát triển những sản phẩm mà: 

  • Giảm chi phí vòng đời
  • Tăng tốc độ và độ chính xác của máy
  • Tăng thời gian hoạt động và năng suất 
  • Tăng thời gian phục vụ
  • Tăng thời gian bảo hành
  • Giảm bảo trì 
  • Tăng tiết kiệm năng lượng 
  • Giảm tác động môi trường

Mỗi ứng dụng có yêu cầu riêng của nó

Tìm kiếm chi tiết về các giải pháp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho từng ứng dụng của quý vị khi quý vị nhấp vào đây. Vui lòng lưu ý rằng thông tin này hiện chỉ có bằng tiếng Anh.
SKF logo