Thiết bị vận chuyển, nâng hạ vật liệu

Di chuyển nhiều hơn, tốn kém ít hơn

Các băng tải
Cần cẩu tại cảng
Những người đi xuống thang cuốn
Trong kinh doanh thiết bị vận chuyển, nâng hạ vật liệu, điều này thực sự nói về việc di chuyển hiệu quả những khối lượng hàng hóa lớn có lợi nhuận. Điều này cũng nói về việc vận chuyển con người trong các môi trường đô thị. Để giúp các nhà sản xuất cũng như người vận hành đạt được các mục tiêu này, SKF cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ cho:
  • Băng tải hạng nặng và trung bình
  • Các ứng dụng cần cẩu
  • Thang máy và thang cuốn
Dựa trên kinh nghiệm và kiến thức ứng dụng sâu rộng trong các ngành này, SKF có thể giúp giữ thiết bị vận chuyển nâng hạ vật liệu của quý vị vận hành hiệu quả và hữu hiệu nhất có thể. Các giải pháp của SKF trải rộng từ các vòng bi, phớt chặn dầu và các hệ thống bôi trơn cho đến các dịch vụ quản lý tài sản – tất cả đều được phát triển để giúp quý vị thúc đẩy độ tin cậy và khả năng sinh lợi.

Mỗi ứng dụng có yêu cầu riêng của nó

Tìm kiếm chi tiết về các giải pháp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho từng ứng dụng của quý vị khi quý vị nhấp vào đây. Vui lòng lưu ý rằng thông tin này hiện chỉ có bằng tiếng Anh.
SKF logo