Khai thác mỏ, chế biến khoáng sản và xi măng

Các điều kiện hoạt động và thị trường khắc nghiệt

Tải trọng nặng. Bụi mài và chất bẩn. Nhiệt độ khắc nghiệt và nhiều thách thức khác. Các điều kiện này khiến các mỏ khai thác và các nhà máy xi măng khó khăn và thậm chí là nguy hiểm khi bảo trì máy móc thiết bị của mình. Thương tích đối với người lao động và thời gian dừng máy ngoài dự kiến là nguy cơ thường xuyên.

Ngoài ra, chi phí cao và các quy định nghiêm ngặt đang buộc phải giảm tiêu thụ năng lượng ngay cả khi nhu cầu toàn cầu đối với các quặng kim loại, xi măng và than đá đang gia tăng.
SKF có thể giúp
Hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến của chúng tôi trong phương pháp Quản Lý Tuổi thọ hoạt động của SKF – phương pháp đã được chứng minh về việc giảm Tổng Chi Phí Sở Hữu cho máy móc ở từng giai đoạn, từ đặc điểm kỹ thuật và thiết kế đến vận hành và bảo trì. Các giải pháp của SKF có thể giúp các hoạt động mỏ và chế biến khoáng sản:
  • Tăng năng suất và khả năng sinh lợi
  • Cải thiện an toàn cho người lao động
  • Giảm tác động môi trường
  • Cắt giảm tiêu thụ năng lượng
  • Giảm thời gian ngưng máy đột xuất

Mỗi ứng dụng có yêu cầu riêng của nó

Tìm kiếm chi tiết về các giải pháp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho từng ứng dụng của quý vị khi quý vị nhấp vào đây. Vui lòng lưu ý rằng thông tin này hiện chỉ có bằng tiếng Anh.
SKF logo