Năng lượng sinh ra từ đại dương

Có tính cạnh tranh là điều rất quan trọng

Năng lượng sinh ra từ đại dương
Đối với khả năng tồn tại lâu dài của ngành năng lượng sinh ra từ đại dương, việc giảm chi phí năng lượng (COE) đến mức cạnh tranh với năng lượng gió ngoài khơi và các phương pháp phát điện truyền thống khác là rất quan trọng.

Cùng SKF vượt qua các thách thức của việc sản xuất năng lượng sinh ra từ đại dương

SKF có nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm việc trong các ngành phát điện bằng sức gió, hàng hải, thủy điện và khai thác dầu khí ngoài khơi trên toàn thế giới. Hiện nay SKF đang sử dụng kiến thức kỹ thuật và kỹ năng sáng tạo đạt được từ những ngành phối hợp này để giải quyết các thách thức của việc sản xuất năng lượng sinh ra từ đại dương.
Có trụ sở tại Scotland, đội ngũ nghiên cứu Năng Lượng sinh ra từ Đại Dương của chúng tôi phối hợp làm việc với các nhà phát triển mẫu thiết bị và các nhà cung cấp phụ kiện, giúp họ thiết lập độ tin cậy ngay từ ban đầu. Các nỗ lực của chúng tôi giúp đảm bảo họ đáp ứng tính sẵn có trong tương lai và các mục tiêu sản xuất của họ.
Chúng tôi cũng giúp tối ưu hóa chiến lược bảo trì và xem xét các vấn đề về bảo trì, nhận biết những môi trường khắc nghiệt và không thể tiếp cận mà thiết bị sản xuất năng lượng sinh ra từ đại dương phải vận hành.

Mỗi ứng dụng có yêu cầu riêng

Hãy tìm kiếm các chi tiết về các giải pháp đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho từng ứng dụng của quý vị khi quý vị nhấp vào đây. Xin lưu ý thông tin này hiện chỉ có bằng tiếng Anh.
SKF logo