Bột giấy và giấy

Đáp ứng các yêu cầu của thị trường đầy thách thức

Các động lực của thị trường và các yêu cầu ngày càng tăng về luật định đã khiến các hoạt động sản xuất bột giấy, sản xuất giấy và các hoạt động chuyển hóa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết để mang lại lợi nhuận.

Cạnh tranh gay gắt và ngày càng vươn ra toàn cầu.

Chi phí năng lượng và nguyên liệu cao và ngày càng cao hơn, cũng như các chi phí liên quan tới luật mới về sức khỏe, an toàn và môi trường.

Các nhà máy bị hối thúc hơn bao giờ hết để tập trung vào hiệu quả quy trình, độ tin cậy của máy móc và tất cả các nhân tố khác từ đào tạo cho đến công nghệ thông tin, ảnh hưởng đến năng suất và khả năng sinh lợi của nhà máy.

Tăng năng suất và khả năng sinh lợi nhờ các giải pháp từ SKF
Kết hợp chuyên môn sâu rộng về vòng bi, phớt chặn dầu, bôi trơn, cơ điện tử và các dịch vụ với hơn 100 năm hoạt động trong ngành công nghiệp bột giấy và giấy, SKF cung cấp cho các nhà máy giấy một nguồn duy nhất cho các giải pháp để thúc đẩy sản xuất và giảm nhu cầu bảo trì.

Trải rộng từ vòng bi và phớt chặn dầu chuyên biệt cho đến các công nghệ giám sát tình trạng đã được chứng minh, các dụng cụ bảo trì, tư vấn chuyên môn và các dịch vụ trọn gói đáng tin cậy, các giải pháp của SKF có thể giúp:
  • Tăng sản lượng
  • Giảm thời gian ngưng máy
  • Giảm chi phí bảo trì
  • Cắt giảm tiêu thụ năng lượng và vật tư phụ
  • Nâng cao an toàn cho người lao động
  • Nâng cấp hoặc tối ưu hóa thiết bị
  • Giảm thiểu chi phí vốn

Mỗi ứng dụng có yêu cầu riêng của nó

Tìm kiếm chi tiết về các giải pháp để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể của quý vị khi quý vị nhấp vào đây. Vui lòng lưu ý rằng thông tin này hiện chỉ có bằng tiếng Anh.

Các giải pháp của SKF cho máy sản xuất giấy lụa

SKF logo