Gastech

October 27 - 30, 2015

Địa điểm : Singapore
Địa điểm tổ chức : Triển lãm Singapore
Số gian hàng: C104

Trang web của sự kiện: http://www.marintecchina.com

Tóm tắt sự kiện:
Gastech là một sự kiện hoạt động độc lập và hiện đã phục vụ nhu cầu của ngành công nghiệp dầu khí hơn 42 năm qua. Các khách mời của chúng tôi, các công ty tham gia triển lãm và khách tham quan đều tán dương đây được coi như là địa điểm số một để phát triển kinh doanh cũng như cập nhật những công nghệ mới nhất và để cùng nhau chia sẻ những quan điểm của mình.

SKF logo