Tuần Lễ Hàng Không MRO Hoa Kỳ

April 05 - 07, 2016

Địa điểm: Hoa Kỳ
Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Hội Nghị Kay Bailey Hutchison, Dallas, Texas

Số gian hàng: 3838

Trang web của sự kiện:http://mroamericas.aviationweek.com/am16/public/enter.aspx

Tóm tắt sự kiện:

Tìm kiếm các ý tưởng mới về cách giảm chi phí – và cải thiện hiệu quả của nhu cầu bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) của quý vị?

Sau đó dừng lại tại gian hàng 3838 để trao đổi với các chuyên gia ứng dụng hàng không SKF của chúng tôi. Tùy thuộc vào các mục tiêu của quý vị, họ sẽ cho quý vị biết SKF có thể cung cấp điều gì để giúp quý vị.

Trong số đó các sản phẩm và dịch vụ nổi bật trong gian hàng của chúng tôi sẽ là:

  • Dịch vụ kiểm tra và sửa chữa các vòng bi động cơ máy bay thương mại của SKF
  • Ổ bi và ống lót khung máy bay
  • Các Giải Pháp Bít Kín của SKF
Chúng tôi rất mong gặp quý vị ở đó!

SKF logo