Buổi Trình Diễn Trên Không Quốc Tế Farnborough

July 11 - 17, 2016

Địa điểm: Vương Quốc Anh
Địa điểm tổ chức: Farnborough

Trang web của sự kiện: http://farnborough.com

SKF logo