Hội Chợ Công Cụ Máy Móc Quốc Tế Nhật Bản (JIMTOF 2016)

November 17 - 22, 2016

Địa điểm: Nhật Bản
Địa điểm tổ chức: Tokyo Big Sight (Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế Tokyo)

Trang web của sự kiện: http://www.jimtof.org/en/

SKF logo