Hội Nghị Chuyên Đề về Máy Tuốc-Bô Lần Thứ 45 và Máy Bơm Lần Thứ 32

September 12 - 15, 2016

Địa điểm: Hoa Kỳ
Địa điểm tổ chức: Houston, Texas

Trang web của sự kiện: http://pumpturbo.tamu.edu

SKF logo