Triển Lãm Dầu khí tại Iran

May 05 - 08, 2016

Địa điểm: Iran
Địa điểm tổ chức: Tehran

Trang web của sự kiện: http://iran-oilshow.ir/English

SKF logo