Hội Nghị và Triển Lãm Khí Tự Nhiên Hóa Lỏng Lần Thứ 18 tại Perth Úc (LNG 18 Perth Australia) 2016

April 11 - 15, 2016

Địa điểm: Úc
Địa điểm tổ chức: Perth

Trang web của sự kiện: http://lng18.org

Tóm tắt sự kiện:
Các tác động lớn hiện có đối với ngành Khí Tự Nhiên Hóa Lỏng (LNG) của thế giới đang dần cho thấy là chủ đề nóng tại hội nghị và triển lãm LNG toàn cầu sắp tới.

SKF logo