Báo cáo cuối năm của SKF năm 2013

2014 tháng một 28, 13:00 CET

Tom Johnstone, Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành:
“Trong quý, SKF đã hoàn tất thủ tục mua lại Kaydon, giúp hỗ trợ các khách hàng của chúng ta hơn nữa với chào hàng hoàn chỉnh hơn. Doanh số và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của họ đã được phát triển như kế hoạch đã định và việc sát nhập vào Tập đoàn đã diễn ra rất suôn sẻ.
Dòng tiền hoạt động cho Tập đoàn khá tốt và tổng doanh số thu về liên tục đạt theo đúng với các kỳ vọng và tăng trưởng mạnh so với quý IV của năm 2012. Tổng hợp các yếu tố thấp hơn so với kỳ vọng do doanh số ngành công nghiệp ô tô và doanh số cho OEM trong ngành công nghiệp mạnh hơn. Chúng ta tiếp tục từng bước hỗ trợ tăng trưởng có lợi nhuận của chúng ta. Chúng ta đã đạt được một số đơn hàng mới quan trọng trong cả ba lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Chúng ta đã mở 4 Nhà máy Giải pháp mới của SKF vào quý này và hiện lên đến con số 27 trên toàn cầu. Đầu tư vào Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D) tăng trong năm và số lượng bằng sáng chế cũng tăng hơn 10%. Ngoài ra, chúng ta đã công bố về việc thành lập 2 Trung tâm Kỹ thuật Toàn cầu mới tại Châu Âu, qua đây sẽ giúp tăng cường các hoạt động R&D của chúng ta sau này.
Lợi nhuận bị ảnh hưởng nặng nề vào quý IV do trích lập dự phòng cho khoản phạt dự kiến từ Ủy ban Châu Âu và các chi phí chi trả một lần chủ yếu liên quan đến việc mua lại Kaydon và hoạt động tái cơ cấu. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi các bước đã được thực hiện nhằm giảm hàng tồn kho và cũng bị ảnh hưởng bởi tổng hợp các yếu tố có tác động tiêu cực.
Chúng tôi hi vọng lượng cầu sẽ cao hơn một chút so với quý I năm ngoái và so với quý IV.”Các con số quan trọng
(Tập đoàn Kaydon đã được tính vào kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2013)

 

Q4 2013

Q4 2012

Cả năm 2013

Cả năm 2012

Doanh thu thuần, triệu SEK

16.430

14.984

63.597

64.575

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, triệu SEK

-1.547

1.221

3.693

7.314

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh không bao gồm các chi phí chi trả một lần, triệu SEK

1.803

1.521

7.568

7.754

Tỉ suất lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, %

-9.4

8.1

5.8

11.3

Tỉ suất lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh không bao gồm các chi phí chi trả một lần,%

11,0

10,2

11,9

12,0

Lợi nhuận trước thuế, triệu SEK

-1.760

969

2.821

6.408

Lợi nhuận ròng, triệu SEK

-2.043

995

1.044

4.816

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu, SEK

-4.57

2.12

2.00

10.23Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Q4 bao gồm 3.350 triệu SEK của các chi phí chi trả một lần (300), trong đó 3.000 triệu SEK liên quan đến các khoản phạt có thể có từ cuộc thanh tra hiện đang diễn ra do Ủy ban Châu Âu thực hiện, 260 triệu SEK liên quan đến việc mua lại Kaydon và 90 triệu SEK (300) cho các chi phí chi trả một lần khác. Kết quả của cả năm bao gồm 3.875 triệu SEK (440) cho các chi phí chi trả một lần.

Sự thay đổi về doanh thu thuần hàng năm, tính bằng SEK,

có thể quy cho:

Số lượng

Giá/
hỗn hợp

Cơ cấu

Tiền tệ
ảnh hưởng

Tổng cộng

Q4 2013

 7,1%

-0,2%

4,8%

-2,1%

9,6%

Cả năm 2013

-0,7%

0,0%

2,5%

-3,3%

-1,5%Doanh số trong Q4 tính bằng đồng nội tệ và không bao gồm cơ cấu tăng 3,4% ở châu Âu, 3,8% ở Bắc Mỹ, 10,5% ở châu Mỹ Latinh, 14,7 % ở châu Á và 15,8% ở Trung Đông và châu Phi.
Sản xuất trong Q4 cao hơn so với năm ngoái.
Doanh số cho cả năm tính bằng đồng nội tệ và không bao gồm cơ cấu đã giảm 2,7% ở châu Âu và 2,5% ở Bắc Mỹ. Ở châu Á tăng 1,6%, ở châu Mỹ Latinh tăng 10,3% và ở Trung Đông và châu Phi tăng 3,3%.
Sản xuất trong cả năm gần như không thay đổi so với năm ngoái.

Đề xuất về giá cổ tức
Hội đồng quản trị đã quyết định đề xuất một mức cổ tức là 5,50 SEK trên mỗi cổ phiếu trong Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Hàng Năm.


Triển vọng của Q1 năm 2014

Lượng cầu so với Q1 năm 2013

Dự kiến lượng cầu sản phẩm và dịch vụ của SKF sẽ cao hơn một chút đối với Tập Đoàn, châu Âu và Bắc Mỹ. Dự kiến sẽ thấp hơn một chút ở châu Mỹ Latinh và cao hơn ở châu Á Thái Bình Dương. Theo dự kiến, lượng cầu sẽ gần như không thay đổi đối với các ngành Công Nghiệp Chiến Lược, và cao hơn một chút đối với Bán Hàng và Dịch Vụ trong Khu vực và cao hơn đối với ngành công nghiệp Ô Tô.

Lượng cầu so với Q4 năm 2013

Dự kiến lượng cầu sản phẩm và dịch vụ của SKF sẽ cao hơn một chút đối với Tập Đoàn, châu Âu và Bắc Mỹ. Dự kiến sẽ gần như không thay đổi tại châu Á Thái Bình Dương và thấp hơn một chút tại châu Mỹ Latinh. Đối với Bán hàng và Dịch vụ theo Khu vực cũng như Ngành công nghiệp ô tô thì dự kiến sẽ cao hơn một chút và với các ngành Công Nghiệp Chiến Lược thì sẽ gần như không thay đổi.

Sản xuất
Dự kiến sản xuất năm sau sẽ cao hơn năm trước và cao hơn một chút so với Q4.

Gothenburg, ngày 28 tháng 01 năm 2014

Aktiebolaget SKF
(publ)


Một cuộc họp qua điện thoại sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 01 vào hồi 14.00 theo giờ Trung Âu, 13.00 (Vương Quốc Anh), 08.00 (Hoa Kỳ):
Thụy Điển: +46 (0)8 506 307 79
Vương Quốc Anh: +44 (0)844 571 8957
Hoa Kỳ: +1 866 682 8490

Quý vị sẽ tìm thấy toàn bộ thông tin liên quan đến kết quả tính đến cuối năm của SKF năm 2013 trên
trang web IR.

investors.skf.com/quarterlyreporting


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Quan Hệ Báo Chí: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Quan Hệ Với Nhà Đầu Tư: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF AB được yêu cầu phải tiết lộ thông tin cung cấp ở đây theo quy định của Luật Thị Trường Chứng Khoán và/hoặc Luật Giao Dịch Tài Chính. Thông tin được công bố rộng rãi vào khoảng 13.00 ngày 28 tháng 01 năm 2014.


SKF là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, hệ thống dầu nhờn và các dịch vụ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ bảo trì và kiểm tra độ tin cậy máy móc, tư vấn và đào tạo kỹ thuật. SKF có mặt tại hơn 130 quốc gia và có khoảng 15.000 địa điểm nhà phân phối trên khắp thế giới. Doanh số của năm 2013 là 63.597 triệu SEK và số nhân viên là 48.401. www.skf.com

® SKF là thương hiệu đã được đăng ký của Tập Đoàn SKF.
™ BeyondZero là thương hiệu của Tập Đoàn SKF.


Tải về bộ ấn phẩm

Bộ ấn phẩm (247 KB)

SKF logo