Aktiebolaget SKF

SKF là nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới từ năm 1907. Sức mạnh cơ bản của chúng tôi là khả năng liên tục phát triển các công nghệ mới – sau đó áp dụng những công nghệ này để tạo ra các sản phẩm mang lại lợi thế cạnh tranh cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đạt được điều này nhờ vào việc kết hợp kinh nghiệm thực tiễn trong hơn 40 ngành công nghiệp với kiến thức của chúng tôi qua các dải sản phẩm công nghệ SKF: vòng bi và cụm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, dịch vụ và hệ thống bôi trơn. Thành công của chúng tôi dựa trên những kiến thức này, nhân viên của chúng tôi và cam kết của chúng tôi với các nguyên tắc Chăm Sóc của SKF.

Tăng năng suất, giảm năng lượng

Trọng tâm của việc phát triển công nghệ của SKF hiện nay là nhằm giảm tác động tới môi trường của thiết bị trong suốt quá trình hoạt động, cả trong các hoạt động của chúng tôi cũng như của khách hàng. Danh mục sản phẩm BeyondZero SKF là ví dụ mới nhất về những gì mà SKF có để cung cấp trong lĩnh vực này.

Hãy tìm hiểu thêm về điều khiến SKF trở thành Công Ty Kiến Thức Kỹ Thuật

Thông Tin Nhanh

Chăm Sóc SKF – sự cống hiến của chúng tôi cho sự phát triển bền vững

SKF logo