Bằng dây dẫn

Cải thiện tốt hơn tính phản hồi, độ an toàn và lao động học

SKF cung cấp các giải pháp đổi mới cho các lĩnh vực công nghệ bằng dây dẫn và cơ điện tử. Các giải pháp này có thể mang đến nhiều ưu điểm so với các giải pháp cơ học truyền thống, bao gồm:

  • Cải thiện thời gian phản hồi - và giảm tải - bằng cách loại bỏ các liên kết cơ học
  • Tăng độ an toàn thông qua can thiệp bằng máy tính đối với hoạt động điều khiển xe
  • Lao động học tốt hơn bằng cách giảm bớt lực và phạm vi di chuyển mà lái xe yêu cầu, và bằng mức linh hoạt lớn hơn tại vị trí điều khiển. Độ linh hoạt này cũng tăng đáng kể số lượng các tùy chọn cho thiết kế xe
  • Kích hoạt chức năng tiên tiến của xe bằng cách tác động tích cực lên năng suất, tiện nghi và độ an toàn, những điều không thể có được với các giải pháp cơ học truyền thống (tức là kích hoạt tự động phanh đậu xe khi tắt máy xe, tỉ lệ lái thay đổi theo điều kiện xe, v.v.)

Xem bên dưới để biết các sản phẩm và dịch vụ liên quan

SKF logo