Các hệ thống khớp nối

SKF có một loạt các loại hệ thống khớp nối khác nhau để đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của từng khách hàng từ các sản phẩm tiêu chuẩn đến các giải pháp được thiết kế riêng.

Phương pháp phun dầu mạnh mẽ của SKF được áp dụng cho các loại khớp nối OK cứng, bu-lông Siêu Chặt, vòng đệm và đai ốc thủy lực khác nhau của SKF, cũng như các loại khớp nối Linh Hoạt giúp giảm thời gian dừng máy cho khách hàng của chúng tôi một cách rõ rệt trong tất cả các ngành công nghiệp và những ứng dụng mà chúng được sử dụng.

Thông tin sản phẩm

Xin lưu ý các liên kết dưới đây truy cập thông tin chỉ có bằng tiếng Anh.


SKF logo