Các sản phẩm

SKF có hiểu biết sâu sắc về thiết bi quay cũng như sự tương quan giữa các bộ phận máy móc và các quy trình công nghiệp với nhau như thế nào. Ngày nay, SKF cung cấp một dãy rộng lớn các sản phẩm và công nghệ liên quan cho nhà sản xuất thiết bị (OEM) và khách hàng sản xuất phụ tùng thay thế trên khắp thế giới, trong mọi ngành công nghiệp lớn, tại từng giai đoạn của vòng đời tài sản.

CÁC LIÊN KẾT NHANH

Tải về bản vẽ CAD
Tải về bản vẽ CAD
Các dụng cụ cơ khí
Các dụng cụ cơ khí
Linh kiện & phụ tùng ngành ô tô
Linh kiện & phụ tùng ngành ô tô

Những sản phẩm mới của SKF

SKF logo