Các sản phẩm

SKF có sự hiểu biết sâu sắc về thiết bi quay cũng như sự tương quan giữa các bộ phận máy móc và các quy trình công nghiệp. Ngày nay, SKF cung cấp hàng loạt công nghệ và sản phẩm cho nhà sản xuất thiết bị (OEM) và khách hàng sản xuất phụ tùng thay thế trên khắp thế giới, trong mọi ngành công nghiệp lớn, tại từng giai đoạn của vòng đời tài sản.

Product search

 • Bằng Kích thước
  Chọn (các) loại sản phẩm phụ
  Kích thước

  ≤ d ≤
  d =
  ≤ B ≤
  B =
  ≤ D ≤
  D =
  Khi nhấp vào Tìm Kiếm, quý vị sẽ được dẫn đến kết quả trang web của Tập Đoàn SKF
 • Bằng số hiệu bộ phận
  Khi nhấp vào Tìm Kiếm, quý vị sẽ được dẫn đến kết quả trang web của Tập Đoàn SKF

Dụng cụ bảo trì mới của SKF

SKF logo