Các sản phẩm truyền công động

Quý vị luôn tin tưởng vòng bi của SKF và dịch vụ hỗ trợ từ Nhà Phân Phối Được Ủy Quyền của SKF để giữ cho thiết bị của mình luôn hoạt động.

Giờ đây quý vị có thể tin tưởng chúng tôi về một điều khác có tầm quan trọng tới hoạt động của quý vị: một dòng sản phẩm truyền động mới, từ dây đai đến puly cho đến xích truyền động.

Các sản phẩm truyền động mới này có cùng tốc độ và độ chính xác, tạo nên dấu ấn về dịch vụ hậu cần đang đầu ngành công nghiệp của chúng tôi. Điều đó có nghĩa rằng quý vị sẽ nhận được đúng những gì mình muốn, vào đúng lúc quý vị cần.

Hãy hỏi Nhà Phân Phối Được Ủy Quyền của SKF để biết thêm chi tiết về dòng sản phẩm truyền động mới của SKF, và các sản phẩm này có thể giúp thiết bị của quý vị đạt được mức độ mới về năng suất như thế nào.
SKF logo