Phớt chặn dầu

Các giải pháp làm kín được tùy chỉnh để mang lại hiệu quả của hệ thống của quý vị

Phớt chặn dầu có tác động quan trọng đến hiệu suất của hệ thống. Tuổi thọ và độ tin cậy của một bộ phận được cho là đơn giản có thể tạo ra mọi sự khác biệt cho sản phẩm và hoạt động của quý vị. SKF có kinh nghiệm hơn 100 năm trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau, và là công ty duy nhất có thể hỗ trợ những lãnh vực quan trọng của hệ thống làm kín thông qua kiến thức của mình về vòng bi, phớt chặn dầu, bôi trơn và khoa học và công nghệ liên quan. SKF cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và hỗ trợ trong suốt thời gian hoạt động của hệ thống làm kín của quý vị.

Thông tin sản phẩm

Xin lưu ý các liên kết truy cập thông tin dưới đây chỉ có bằng tiếng Anh.

Tiêu điểm

SKF logo