Thiết bị đo và kiểm tra

Là một công ty kỹ thuật lớn, SKF cần đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn cao của chính SKF. Các hệ thống đo và đảm bảo chất lượng, đặt tại Trung Tâm Công Nghệ Chất Lượng (QTC) của chính chúng tôi, đã cung cấp các phương tiện để thực hiện điều đó trong 25 năm qua.

Ngày nay, chúng tôi vẫn cung cấp các khả năng như vậy cho khách hàng. SKF phát triển và cung cấp công nghệ và thiết bị đo mới nhất, được thiết kế để đo mức độ tuân thủ theo mục tiêu đã xác định của từng khách hàng. Danh mục các phương pháp đo đầy đủ đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng của nhà sản xuất các bộ phận tròn có độ chính xác cao và các sản phẩm liên quan, cũng như việc thử nghiệm dầu mỡ cho ngành dầu mỡ.

SKF cũng làm việc chặt chẽ với các chuyên gia khác, nếu được yêu cầu. Việc lắp đặt, cài đặt, đào tạo (tại chỗ hoặc không) và các hoạt động theo dõi mở rộng là tất cả các phần của dịch vụ được cung cấp. Ngoài ra, SKF còn cung cấp hàng loạt thiết bị đo để kiểm tra cổ trục côn hoặc khe hở trong hướn kính của các ổ đũa đỡ. Chúng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về công nghệ chính xác cao, đặc biệt là trong việc sản xuất máy công cụ và trục chính và dịch vụ sửa chữa trục chính.

Công nghệ và các phương pháp đo đạc bao gồm:
  • Phân tích độ tạo sóng, độ tròn và hình dạng
  • Kiểm tra tiếng ồn và độ rung cho vòng bi
  • Kiểm tra kích thước
  • Kiểm tra quang học
  • Thử nghiệm không phá hủy
  • Máy thử nghiệm dầu mỡ

Thông tin sản phẩm

Xin lưu ý các liên kết truy cập thông tin dưới đây chỉ có bằng tiếng Anh.
SKF logo