Bộ công cụ dây đai định thời có máy bơm nước

Nhiều nhà sản xuất xe hơi khuyến nghị sử dụng toàn bộ hệ thống định thời tại cùng thời điểm, để ngăn hư hỏng có thể xảy ra ở một trong số các bộ phận cần thiết khác chỉ một vài dặm sau đó.

SKF cung cấp một chuỗi gồm hơn 160 bộ công cụ dây đai Định Thời toàn bộ với máy bơm nước và tất cả các bộ phận khác trong hệ thống dây đai Định Thời, tạo ra một dịch vụ đầy đủ và sửa chữa dễ dàng hơn, nhanh hơn và – có lợi ích cho quý vị - rẻ hơn!

SKF logo