Bảng tin về Pole Position của SKF

Chương trình Pole Position của SKF cung cấp các bảng tin kỹ thuật và cụ thể cho từng loại xe được thiết kế để giúp xác định và giải quyết các vấn đề lắp đặt và giúp cho việc sửa chữa an toàn và hiệu quả hơn.

Mỗi bảng tin của Pole Position của SKF mang lại:
  • Hướng dẫn được minh họa đầy đủ bằng hình ảnh và sơ đồ
  • Các hướng dẫn dễ thực hiện, theo từng bước
  • Tập trung vào các vấn đề phổ biến được xác định bởi phản hồi của khách hàng
  • Các gợi ý và lời khuyên an toàn liên quan đến trang bị công cụ và sử dụng chính xác.
SKF logo