Mối nối thông thường

Bộ công cụ nối thông thường của SKF đã giúp đưa xe tải tiến một bước gần hớn đến hiệu suất hoạt động không phải bảo trì.

Với phạm vi các bộ công cụ mối nối thông thường không cần bảo trì cho các nhãn hiệu xe tải Châu Âu, SKF loại bỏ thời gian chết máy cho việc tái bôi trơn, giúp tăng thời gian hoạt động của xe tải. Giảm mạnh việc sử dụng chất bôn trơn cũng giúp bảo vệ môi trường.

Bộ công cụ nối thông thường của SKF chứa mọi thứ cần thiết để sửa chữa đầy đủ, bao gồm khuỷu chữ thập, vòng bi và khoen chặn thích hợp.
SKF logo