Quản Lý Tài Sản

Danh mục đầy đủ các dịch vụ quản lý tài sản

Kinh nghiệm tư vấn về các ngành công nghiệp sản xuất và chế biến. Kinh nghiệm chuyên môn đầu ngành về kỹ thuật ứng dụng và theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc. Kinh nghiệm và kiến thức sản xuất về độ tin cậy của thiết bị quay. SKF đã kết hợp tất cả những gì mình có để tạo nên một danh mục đầy đủ duy nhất về các dịch vụ quản lý sản phẩm chiến lược và sách lược.

Quy trình cải tiến đã được chứng minh

Chúng tôi bắt đầu từ quy trình đánh giá được chứng minh để xác định các cơ hội cải tiến máy móc và xây dựng giải pháp. Mục đích là nhằm kết hợp các mục tiêu kinh doanh, các thử thách về ứng dụng và văn hóa tổ chức vào lộ trình để nâng cao độ tin cậy. Sau đó chúng tôi áp dụng phương pháp Tối Ưu Hóa Hiệu Quả Tài Sản (AEO) đã được chứng minh của chúng tôi để phát triển các giải pháp mà sẽ giúp tài sản của quý vị sản xuất nhiều hơn mà không làm tăng vốn đầu tư thiết bị mới, cuối cùng là tăng lợi nhuận trên tài sản của quý vị. Có mặt trên toàn cầu, dịch vụ quản lý tài sản của SKF có thể giúp hoạt động của quý vị phát triển chiến lược và sách lược để đạt được kết quả kinh doanh sau thuế.

Giải pháp:

 • Các đánh giá và định chuẩn
 • Lên kế hoạch chiến lược
 • Bảng điểm cân đối
 • Các chỉ số chính về hiệu suất
 • Phân tích rủi ro
 • Đánh giá chiến lược bảo trì
 • Đánh giá hiệu suất tài sản
 • Quản lý tồn kho
 • Lên kế hoạch và lên lịch làm việc
 • Kỹ thuật ứng dụng
 • Kỹ thuật về độ tin cậy
 • Quản lý chi phí vòng đời
 • Hỗ trợ từ Các Hệ Thống Quản Lý Bảo Trì Bằng Máy Tính hoặc
  Các Hệ Thống Quản Lý Tài Sản Doanh Nghiệp
 • Dịch vụ đánh giá hệ thống quản lý bảo trì nhà máy
 • Phát triển tổ chức

Thông tin dịch vụ

Xin lưu ý rằng các liên kết dưới đây để truy cập thông tin chỉ có bằng tiếng Anh.
SKF logo