Chuyển giao kiến thức kỹ thuật cho khách hàng

Nâng cao kiến thức để tăng độ tin cậy

Các nhà sản xuất ngày nay phải chịu áp lực rất lớn để có thể cung cấp chất lượng cao nhất có thể với chi phí thấp nhất có thể. Do đó, việc đạt được độ tin cậy tối đa của thiết bị là điều tối quan trọng. Khả năng sinh lợi của tất cả các nhà sản xuất nhờ vào các kỹ năngcủa các nhân viên và cách người sử dụng lao động và ngành công nghiệp hỗ trợ cho các nhân viên này phát huy hết khả năng của họ.

Tại sao SKF ủng hộ việc chuyển giao kiến thức kỹ thuật duy trì độ tin cậy?

Các khóa chuyển giao kiến thức kỹ thuật của chúng tôi được hỗ trợ bởi hơn 100 năm kinh nghiệm và kiến ​​thức về độ tin cậy của thiết bị quay chưa từng có trên thế giới. Mối quan hệ cộng tác làm việc chặt chẽ cùng với khách hang đã mang lại cho chúng tôi sự hiểu biết đặc biệt và sâu sắc về các quy trình và những thách thức đặc biết đối với mọi ngành công nghiệp chính.

Các khóa chuyển giao kiến thức kỹ thuật của SKF tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của nhà máy và các tài sản thiết bị là trái tim của quy trình sản xuất.

Phát huy tối đa sự đầu tư vào kiến thức của quý vị

Danh sách các khóa chuyển giao kiến thức kỹ thuật tuân theo phương pháp học tập kết hợp bằng cách sử dụng một loạt các phương pháp như học tập điện tử, học tập trên lớp, thực hành thực tế và huấn luyện tại chỗ để đạt được các mục tiêu học tập.

SKF cũng có thể hỗ trợ bằng cách thực hiện việc đánh giá trực tuyến về Phân Tích Nhu Cầu chuyển giao kiến thức kỹ thuật để lập sơ đồ các năng lực hiện tại của nhân viên trong hàng loạt lĩnh vực và được thiết kế để xác định các lĩnh vực mà nhân viên còn thiếu kỹ năng để nâng cao hiệu quả của nhà máy.

Thông tin dịch vụ

Xin lưu ý rằng các liên kết dưới đây để truy cập thông tin chỉ có bằng tiếng Anh.
SKF logo