Dịch Vụ Điều phối

Dịch vụ Điều phối dựa trên một thế kỷ dẫn đầu ngành công nghiệp

Tại Dịch Vụ Điều phối của SKF,
  • Chúng tôi tận tâm hết mình nhằm hiểu được những thách thức và nhu cầu của các nhà sản xuất công nghiệp
  • chúng tôi giữ cho dây truyền sản xuất hoạt động liên tục và các sản phẩm đến tay khách hàng
  • chúng tôi hợp tác với khách hàng để tạo ra các giải pháp điều phối có hiệu quả, lịch sự và cẩn trọng với môi trường
Đội ngũ tận tâm gồm hơn 1.200 chuyên gia điều phối và các đối tác được lựa chọn trên khắp thế giới sẵn sàng cung cấp cho quý vị các giải pháp điều phối sáng tạo và thân thiện môi trường.

SKF logo