Hợp đồng dịch vụ

Hãy để SKF xử lý kế hoạch quản lý tài sản của quý vị

Tạo và chạy chương trình quản lý tài sản thành công có thể là một thách thức lớn. Hợp đồng dịch vụ của SKF phù hợp có thể giúp việc đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

Đầu tiên, các chuyên gia tư vấn của SKF sẽ làm việc với quý vị để đánh giá tình hình của nhà máy và xây dựng một kế hoạch dành riêng cho ứng dụng đặc biệt của quý vị và những yêu cầu về sản xuất và kinh doanh của quý vị. Chúng tôi có thể giúp quý vị thực hiện và/hoặc quản lý kế hoạch của quý vị nhiều hay ít tùy theo nhu cầu của quý vị. Dựa trên phương pháp Tối Ưu Hóa Hiệu Quả Tài Sản (AEO) của chúng tôi, các hợp đồng dịch vụ quản lý tài sản của SKF có thể giúp hoạt động của quý vị xây dựng một tiêu chí tốt hơn bằng nhiều cách.
SKF logo