Hệ thống Đại lý SKF

Hệ thống Đại lý SKF
SKF phục vụ nhóm khách hàng lớn nhất của mình trong thị trường ngành công nghiệp và ngành ô tô, vừa trực tiếp và vừa thông qua Hệ thống nhà phân phối và đại lý toàn cầu.

Hiểu được nhu cầu của thị trường địa phương, các hệ thống điều phối & CNTT hiệu quả và sự hỗ trợ từ các kỹ sư và chuyên gia ứng dụng có hiểu biết sâu rộng của SKF là một trong những công cụ thiết yếu giúp cho hệ thống Đại lý SKF trở thành nguồn lực quý giá cho khách hàng.

Để duy trì các cấp độ dịch vụ cao nhất thông qua các kênh này, SKF làm đối tác với hai loại Đại lý /Nhà Phân phối :

  1. Các Đại lý Ủy Quyền của SKF, phục vụ cho thị trường ngành công nghiệp
  2. Các Đại lý Thị Trường Dịch Vụ Xe ô tô của SKF, phục vụ thị trường phụ tùng linh kiện ô tô
SKF logo