Importerade sopor minskar växthusgaserna

I Europa växer sopberget för varje år. Det finns helt enkelt inte kapacitet att ta hand om allt. Det skapar inte bara problem med lukt och råttor. Det skapar också problem med farliga växthusgaser.

Dock finns det sätt att förhindra detta. I Sverige har vi en mycket effektiv avfallsförbränning. Så effektiv att det finns kapacitet över. Det innebär att vi kan importera sopor från Europa och förbränna dem här. Det minskar växthusgaserna med 750 000 ton per år samtidigt som Sverige får ren el och värme.

Och tack vare att SKF ser till att avfallsförbränningen kan ske utan avbrott, minskar sopberget ännu snabbare.

Läs mer om SKFs samarbete med Renova

SKF hjälper Renova att öka tillgängligheten i den roterande utrustningen i avfallskraftsvärmeverket i Sävenäs, Göteborg. Är du själv intresserad av att veta mer vilka lösningar som vi kan erbjuda dig.

Läs mer