Tänk vad ingenjörskonst kan åstadkomma

För oss är ingenjörskonst något mycket större än ett lager som minskar friktion.

Det handlar om att hjälpa till att bygga en stark och konkurrenskraftig industri, som skapar nya jobb och nya idéer.

Det handlar om att koppla upp och ligga i framkant när det gäller ny teknik och industri 4.0.

Det handlar om att skapa förutsättningar, så att vi kan lämna över jordklotet i lite bättre skick än när vi tog över.

Här är några exempel på vad ingenjörskonst kan åstadkomma.

Populär

Att rekonditionera lager ger inte bara en stor miljövinst

Kundcase

Konsten att dubblera livslängden i rekordfart

Kundcase

Här får använda lager ett nytt liv

Sustainability

Sveriges resurser är inte oändliga

Digitalisering

Vilken betydelse har effektiva lager i vårt samhälle?

Kundcase

Ett tätt samarbete för nästa generation motorsågar

Kundcase

Häng med på en underhållande resa

Kundcase

Lösningen på de oplanerade stoppen fanns ute på fälten på Västgötaslätten

Tänk vad ingenjörskonst kan åstadkomma

Digitalisering

Vilka nya krav på underhåll ställer den digitala fabriken?

#weareSKF

Idag är de akuta stoppen i princip noll

#weareSKF

Förr körde man maskinerna tills de gick sönder

Service till nästa nivå

Vad är kostnaderna för underhåll inom svensk industri?

Digitalisering

Från Industri 1.0 till 4.0 på 60 sekunder

Sustainability

Importerade sopor minskar växthusgaserna

#weareSKF

Ingenjörskonst som ger ungdomar chansen

Sustainability

Våra lösningar minskar din miljöpåverkan