Internationella uppdrag – ett sätt att utvecklas inom SKF

Vi är en organisation med 45 000 begåvade personer över hela världen. Att erbjuda dig som medarbetare möjligheten till både korta och mellanlånga internationella uppdrag underlättar inte bara utbyte av kunskap och erfarenheter mellan avdelningar och länder. Det är också ett utmärkt sätt lära känna nya kulturer som får dig att utvecklas, både på det personliga och yrkesmässiga planet, vilket hjälper dig att ta nästa steg i din karriär. Se filmen så får du veta mer om våra internationella uppdrag.