Undersökning – Hur långt har svensk industri kommit inom Industri 4.0?

Att digitalisering och smarta fabriker ger en effektivare produktion, kortare ledtider och högre kvalitet är vi nog alla överens om. Den stora frågan är dock; hur långt har svensk industri kommit när det gäller Industri 4.0?

För att få svar på detta har vi genomfört en undersökning där vi fick svar från 400 personer som är verksamma inom svensk industri. Majoriteten av de som svarat jobbar inom gruv-, verkstads-, stål och metall-, papper och massa- och fordons- industrin.

0%

Är osäkra på vad begreppet Industri 4.0 betyder

0%

håller med om att det är viktigt att svensk industri satsar på Industri 4.0

Vilka har kommit längst?

Gruv- och fordonsindustrin har kommit längre med digitaliseringen än papper- och massa- samt metallindustrin

Vill du läsa hela rapporten?

Här kan du ladda ner hela rapporten och få fler insikter om hur långt svensk industri har kommit inom Industri 4.0.

Ladda ner rapporten